Släkten Kihlstedt från Kila socken i Västmanland

Vi börjar släkten med den första person som tog efternamnet Kihlstedt. För huvudpersonerna i de tre första generationerna finns det separata sidor om deras historia.

Per Erik Kihlstedt (*1723, + 1797) blev sedermera prost och kyrkoherde i Romfartuna. 1762 gifte han sig med Anna Brita Tunelius (*1737, + 1813). De fick en dotter och sex söner.

Den andre i ordningen av dessa var bruksägaren Johan Erik Kihlstedt (*1767, + 1819). Han gifte sig med Erica Gustafva Berg (* 1784,+ 1849). De blev föräldrar till bland annat Carl Erik från vilken nu alla levande släktmedlemmar härstamma.


Släktens framväxt under 1800-talet

Carl Erik Kihlstedt (* 1808, + 1877) blev fältkamrer och bruksägare. Han gifte sig 1850 med Sofia Charlotta Tengman (* 1826, + 1897) De fick tillsammans fem barn.

Fjärde generationen:

Carl Hugo Mauritz (* 1851, + 1929) Major vid Norrlands artilleriregemente. Överkontrollör vid brännvins- och maltdrycks- tillverkningen. Gift 1891 med Katarina Thérèse Antoinetta Mattsson (* 1870). De fick tillsammans tre söner:

 • Gustaf Oscar Hugo (* 1895) Löjtnant vid kustartilleriet i Vaxholm och lärare vid Sjökrigsskolan. Gift 1920 med Wera Blomqvist (* 1895). Paret fick två barn Ulf Hugo (* 1921) och Borghild Maria (* 1923)
 • Ragnar Erland Hugo (* 1906) studerade medicin
 • Gunnar Erik Hugo (* 1908) kadett vid kustartilleriet.

Adèle Sofia Erika (* 1856) Gift 1878 med godsägaren Anders Gustaf August Låftman (* 1842, + 1896)

Erik Alfred Edmund (* 1857, + 1929) Verkställande direktör i AB Stockholms makadamverk. Gift 1887 med Kristiane Marie Louise (Wiesen) Becker (* 1868). De fick tillsammans fyra barn.

 • Gunhild (* 1888) Gift 1912 med stadsassesorn i Hälsingborg Sigfrid Anselm Lundgren (* 1884)
 • Dagmar (* 1893) bokhållare i Stockholms enskilda bank.
 • Hildur (*1894) Sjuksköterska
 • Sigurd Wilhelm (* 1897) bataljonsläkare vid Kronobergs regemente. Gift 1928 med Annie Emmy Charlotta Scheutz (* 1898)


Ellen Charlotta Eugenia (* 1859) Gift 1880 med kaptenen och regements- intendenten, sekreteraren i Värmlands läns hushållningssällskap Gustaf Henrik Edvard Axel Låftman (* 1849, + 1922)


Per Tyko Hjalmar (* 1862 + 1930) Kassör i Örebro läns hypoteksförening. Gift 1889 med Ingeborg Fagerström (*1863, + 1890). Åter gift 1892 med Hedvig Karolina Tideström (*1871). Tyko fick totalt sex barn med sina bägge fruar.

I första giftet:

 • Walborg (* 1890) Kontorist vid Örebro elektriska AB

I andra giftet:

 • Gerda Sofia Karolina (* 1893) Gift 1919 med kaptenen vid Södermanlands regemente Pontus Olof Svinhufvud i Westergötland (* 1888)
 • Signe Maria (* 1894) Gift 1917 med kaptenen vid livregementets grenadjärer Herman Emil Tornberg (* 1888)
 • Carl Einar (* 1895) Kontorschef i svenska Tändsticks AB:s dotterbolag i London.
 • Folke Hjalmar (* 1901) Bergsingenjör anställd vid Swedish American Prospecting Corp i USA. Gift 1927 med Carla Kempf (* 1901)
 • Per Gudmar (* 1909) Vid Kungliga tekniska högskolan.

Allt detta enligt Svenska släktkalendern 1918 och 1930.

Huvudsakligen kommer sidan här att handla om ättlingarna till kapten Tyko Kihlstedt (1862 - 1930) som också har bidragit genom att samla information om familjen. Ett mer fullständigt släktträd finns på www.geni.com för den som är en del av familjen.

Tyko:s yngste son Gudmar köpte ett fritidshus i södra Dalarna på 1950-talet. Det har sedan dess varit en samlingsplats för Gudmars barn, barnbarn och barnbarnsbarn.