Björkebo

Björkebo är familjens namn på vårt fritidshus i Säters kommun. Husets histora har vi delat i tre epoker som beskrivs på var sin sida.