Välkommen till PE Kihlstedt AB


PE Kihlstedt AB utvecklar synsätt, metoder och verktyg för att få relevanta beslutsunderlag i företag och organisationer så att de kan utvecklas väl i en turbulent och oförutsägbar omvärld.

 Användningsområdena är främst:

    * Strategisk planering
    * Corporate Governance
    * Enterprise risk management
    * Internrevision
    * Köp och försäljning av bolag
    * Kreditbedömning

Den viktigaste utvecklingen är RealBiz®, ett verktyg för att bedöma förutsättningarna för en verksamhet att överleva, växa och vara lönsam.  Se: http://www.realbiz.se

Kombinationen av RealBiz® och andra verktyg bildar Baseline™ Reporting, ett rapporteringssystem som ger relevant information till företagsledning och övriga intressenter och som kopplar samman den ekonomiska redovisningen med företagets affärsposition. En introduktion till konceptet ges i Here to Reality.

Läs en kortare version av Baseline Reporting och dess uppkomst i Corporate Survival som du kan ladda ner som pdf  nedan!

Corporate survival


Synsätt, metoder och verktyg finns också beskrivna i några Böcker.

Utgångspunkter för verksamheten är ett antal oemotsägliga påståenden, som traditionella synsätt och metoder ofta bortser ifrån. En kritisk granskning av effekterna som uppstår i vårt samhälle när de traditionella metoderna fortsätter att användas finns i De nakna kejsarnas ringdans.

PE Kihlstedt AB
Kastrupgatan 16, 2 tr
SE-164 41 Kista
Tel: +46 (0)70 651 89 43