Litteratur

Rationell Affärsutveckling, Pierre Berhin (www.resultatcoaching.se) och Per Erik Kihlstedt, Industrilitteratur, 2000


The Baseline Revolution, Hans V A Johnsson och Per Erik Kihlstedt. Boken fanns tillgänglig som "print on demand" från hemsidan www.baseline-revolution.com t o m september 2005.

Se vad andra sagt om The Baseline Revolution här


Performance-Based Reporting – New Management Tools for Unpredictable Times, Hans V A Johnsson och Per Erik Kihlstedt, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, USA 2005. http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0471735434.html

Se vad andra sagt om Performance Based Reporting här


Läs en kortare version av Baseline Reporting och dess uppkomst i Corporate Survival som du kan ladda ner som pdf nedan.