Johan Eric

Johan Erik föddes i Nora den 12 juli 1767 – var äldre tvillingbror till Carl-Olof – född en timme senare.

Efter att under uppväxtåren ha åtnjutit undervisning såväl i hemmet som i Nora skola utgick han helt ung i det praktiska livet och erhöll först anställning såsom skrivare på postkontor. Här kvarblev han ej länge utan kom snart nog in på bruksbanan och blev bruksbokhållare. Såsom sådan var han anställd bl.a. även vid Malingsbo samt sedermera vid Norns bruk i Hedemora socken.

År 1794 flyttade han från Norn till Larsbo bruk i Söderbärke kommun, där han snart blev förste bruksbokhållare och såsom sådan förestod brukskontoret under dåvarande bruksinspektorn A G Gussanders sjuklighet. Då Gussander sedermera år 1800 flyttade från Larsbo till Näs i Hubbo blev Kihlstedt befordrad såsom hans efterträdare till bruksinspektor vid Larsbo.

Denna befattning bibehöll han till år 1814 då han flyttade från Larsbo till sin egen egendom Wanbo i Norrbärkes socken, som han jämte andel i Flatenbergs hytta inköpt.

Under flera år drev han omfattande skeppsfart med s.k. smedjebacksskutor å linjen Smedjebacken – Stockholm ävensom övriga mellanliggande hamnar…

…Han hade ett koleriskt temperament, var mycket häftig och hastigt uppbrusande, men lugnade sig lika fort. Han var särskilt de senaste levnadsåren ofantligt fet och hade svårt att röra sig. Då han gick från kontoret ned till bruket följdes han av en jungfru bärandes en stol på vilken han flera gånger under vägen måste sätta sig och vila. (Det påstods att han var så fet att han icke på de 7 sista åren av sin levnad kunde se sina egna fötter!!)

Källa: Anteckningar om Släkten Kihlstedt och med denna befryndade Släkter - Tyko Kihlstedt